Contact

R-290 , onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-290

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 27,2 l 79,0 l 12,3 l 27,2 l 79,0 l
Inhoud (kg) 5 11 33 5 11 33
Dampdruk (bar) 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,0 g mol-1
Kooktemp 231,15 (-42,00) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 369,82 (96,67) k (°C)
Druk 42,5 bar
Dichtheid 217 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A3
Praktische Grenswaarde 0,008 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) 0,038 kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 3,3
vorige