Contact

R-32, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-32

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,5 l 61,0 l
Inhoud (kg) 9 47
Dampdruk (bar) 14,7 14,7

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar , verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 52,0 g mol-1
Kooktemp 221,45 (-51,7) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 374,2 (101,05) k (°C)
Druk 57,8 bar
Dichtheid 430 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A2
Praktische Grenswaarde 0,061 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) 0,307 kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 675
vorige