Contact

R-1234yf, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-1234yf

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 6 l 12 l 61 l
Inhoud (kg) 5 5 57
Dampdruk (bar) 5,83 5,92 5,9

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 114,0 g mol-1
Kooktemp 243,75 (-29,4) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 367,85 (94,7) k (°C)
Druk 33,82 bar
Dichtheid 475,55 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
A2L
Praktische Grenswaarde 0,06 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) 0,299 kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 4
vorige