Contact

R-407D, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-407D
Bestanddelen
R-32 (Difluormethaan) 15 gew.-%
R-125 (Pentafluorethaan) 15 gew.-%
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) 70 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 12,3 l
Inhoud (kg) 12 12
Dampdruk (bar) 8,8 8,8

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 90,9 g mol-1
Kookpunt 233,75 (-39,4) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 364,55 (91,4) k (°C)
Druk 44,7 bar
Dichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,41 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 1627

Typische toepassingen:

vorige