Contact

R-407H, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-407H
Bestanddelen Bestanddelen Bestanddelen
R-32 (Difluormethaan) 32,5 gew.-%
R-125 (Pentafluorethaan) 15 gew.-%
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) 52,5 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3l 61,0l 12,3l 61,0l 12,3l 61,0l
Inhoud Inhoud Inhoud (kg) 11 56 11 56 11 56
Dampdruk Dampdruk Dampdruk (bar) 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa
79,1
g mol-1
Kookpunt
228,45 (-44,7)
k (°C)
Kritische punt
Temperatuur
 359,65 (86,5)
k (°C)
Druk
48,5
bar
Dichtheid
464,1
kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
A1
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde
0
GWP₁₀₀-waarde
1495
vorige