Contact

R-410A, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-410A
Bestanddelen
R-32 (Difluormethaan) 50 gew.-%
R-125 (Pentafluorethaan) 50 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 61,0 l
Inhoud (kg) 10 50
Dampdruk (bar) 14,5 14,5

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 72,6 g mol-1
Kookpunt 221,55 (-51,6) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 344,55 (71,4) k (°C)
Druk 49 bar
Dichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,44 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 2088
vorige