Contact

ISCEON® MO59 (R-417A), onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding ISCEON® MO59 (R-417A)
Bestanddelen
R-125 (Pentafluorethaan) 46,6 gew.-%
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) 50 gew.-%
R-600 (n-Butaan) 3,4 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 61,0 l 12,3 l 61,0 l
Inhoud (kg) 11 56 11 56
Dampdruk (bar) 8,6 8,6 8,7 8,7

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 106,7 g mol-1
Kookpunt 235,15 (-38) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 360,25 (87,1) k (°C)
Druk 40,4 bar
Dichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,15 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 2346
vorige