Contact

ISCEON® MO29 (R-422D), onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding ISCEON® MO29 (R-422D)
Bestanddelen
R-125 (Pentafluorethaan) 65,1 gew.-%
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) 31,5 gew.-%
R-600a (Isobutaan) 3,4 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 61,0 l 12,3 l 61,0 l
Inhoud (kg) 11 56 11 56
Dampdruk (bar) 9,9 9,9 9,04 9,04

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa g mol-1
Kookpunt k (°C)
Kritische punt
Temperatuur k (°C)
Druk bar
Dichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde
GWP₁₀₀-waarde
vorige