Contact

ISCEON® MO49Plus (R-437A), onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding ISCEON® MO49Plus (R-437A)
Bestanddelen
R-125 (Pentafluorethaan) 19,5 gew.-%
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) 78,5 gew.-%
R-600 (n-Butaan) 1,4 gew.-%
R-601 (n-Pentaan) 0,6 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 14,3 l 14,3 l 61,0 l 61,0 l
Inhoud (kg) 14 14 61 61
Dampdruk (bar) 6,23 6,9 6,23 6,9

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 103,71 g mol-1
Kookpunt 240,25 (-32,9) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 369,05 (95,9) k (°C)
Druk 40,96 bar
Dichtheid 512,59 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,08 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 1805
vorige