Contact

R-507 100% geregenereerd, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-507 100% geregenereerd
Bestanddelen
R-125 (Pentafluorethaan) 50 gew.-%
R-143a (1,1,1-Trifluorethaan) 50 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 61,0 l 12,3 l 61,0 l
Inhoud (kg) 10 49 10 49
Dampdruk (bar) 11,2 11,2 11,3 11,3

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 98,9 g mol-1
Kookpunt 226,45 (-46,7) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 343,75 (70,6) k (°C)
Druk 37,1 bar
Dichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,53 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 3985
vorige