Contact

R-508A, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-508A
Bestanddelen
R-23 (Trifluormethaan) 39 gew.-%
R-116 (Hexafluorethaan) 61 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 3,0 l 10 l
Inhoud (kg) 2,5 7,2
Dampdruk (bar) 28,4 28,4

De dampspanning heeft betrekking op 273,15 K (0 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 100,1 g mol-1
Kookpunt 187,15 (-86) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 283,35 (10,2) k (°C)
Druk 36,5 bar
Dichtheid 565 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,23 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 13214
vorige