Contact

R-508B, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-508B
Bestanddelen
R-23 (Trifluormethaan) 46 gew.-%
R-116 (Hexafluorethaan) 54 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 5,0 l
Inhoud (kg) 9,08 4,54
Dampdruk (bar) 28,6 28,6

De dampspanning heeft betrekking op 273,15 K (0 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 95,4 g mol-1
Kookpunt 184,85 (-88,3) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 284,35 (11,2) k (°C)
Druk 37,7 bar
Dichtheid kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,2 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 13396
vorige