Contact

R-600a, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-600a

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 27,2 l 12,3 l 27,2 l
Inhoud (kg) 6 13 6 13
Dampdruk (bar) 3 3 3 3

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 58,1 g mol-1
Kooktemp 261,15 (-12,0) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 408,13 (134,98) k (°C)
Druk 37,2 bar
Dichtheid 221 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A3
Praktische Grenswaarde 0,011 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) 0,038 kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 3
vorige