Contact

R-717, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,98 gew.-%
Aanduiding R-717

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Vocht 200 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 127 l 79 l 950 l 127 l 79 l 950 l 127 l 79 l 950 l
Inhoud Inhoud Inhoud (kg) 67 40 500 67 40 500 67 40 500
Dampdruk Dampdruk Dampdruk (bar) 8,6 8,6 8,6 7,3 7,3 7,3 8,6 8,6 8,6

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: bijtend , ontvlambaar , giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 17,0 g mol-1
Kooktemp 240,15 (-33,0) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 405,55 (132,4) k (°C)
Druk 114,80 bar
Dichtheid 235 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 B2
Praktische Grenswaarde 0,00035 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) 0,116 kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 0
vorige