Contact

R-717, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,98 gew.-%
Aanduiding R-717

Nevenbestanddelen:

Vocht 200 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 127 l 79 l 950 l 127 l 79 l 950 l
Inhoud (kg) 67 40 500 67 40 500
Dampdruk (bar) 8,6 8,6 8,6 7,3 7,3 7,3

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , ontvlambaar , giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 17,0 g mol-1
Kooktemp 240,15 (-33,0) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 405,55 (132,4) k (°C)
Druk 114,80 bar
Dichtheid 235 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 B2
Praktische Grenswaarde 0,00035 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) 0,116 kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 0
vorige