Contact

R-744, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,995 vol.-%
Aanduiding R-744

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Stikstof + zuurstof 45 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 50 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 13,4 l 33,0 l 50 l 12 x 50 l 13,4 l 33,0 l 50 l 12 x 50 l 13,4 l 33,0 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud Inhoud Inhoud (kg) 10 25 37,5 450 10 25 37,5 450 10 25 37,5 450
Dampdruk Dampdruk Dampdruk (bar) 50,9 50,9 50,9 50,9 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)

Andere leveringsvormen:

in tankwagens ; op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,0 g mol-1
Kooktemp 195,15 (-78,0) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 304,21 (31,06) k (°C)
Druk 73,83 bar
Dichtheid 464 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,1 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 1
vorige