Contact

R-744, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,995 vol.-%
Aanduiding R-744

Nevenbestanddelen:

Stikstof + zuurstof 45 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 50 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 13,4 l 33,0 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (kg) 10 25 37,5 450
Dampdruk (bar) 57,3 57,3 57,3 57,3

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)

Andere leveringsvormen:

in tankwagens ; op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 44,0 g mol-1
Kooktemp 195,15 (-78,0) k (°C)
Kritische punt
Temperatuur 304,21 (31,06) k (°C)
Druk 73,83 bar
Dichtheid 464 kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378 A1
Praktische Grenswaarde 0,1 kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) - kg m-3
ODP-waarde 0
GWP₁₀₀-waarde 1
vorige