Contact

Zwavelhexafluoride 3.0, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Zwavelhexafluoride 3.0

Nevenbestanddelen:

Stikstof + zuurstof 500 vol.-ppm
Vocht 15 vol.-ppm
Tetrafluormethaan 500 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 40 l
Inhoud (kg) 10 40
Dampdruk (bar) 19 19

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 6,180 3,330
1 kg 0,162 1,000 0,539
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,300 1,856 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200 zwavelhexafluoride 3.0

Fysische gegevens:

Molaire massa 146,05 g mol-1
Sublimatiepunt
Sublimatietemperatuur 209,35 (-63,8) k (°C)
Sublimatiewarmte 161,61 kJ kg-1
Dichtheid 1880,0 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 6,60 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 5,10
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,67 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0132 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 318,69 (45,5) k (°C)
Druk 37,59 bar
Dichtheid 736,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 222,4 (-50,8) k (°C)
Dampdruk 2,24 bar
Smeltwarmte 34,4 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige