Contact

ISCEON® MO99 (R-438A), onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding ISCEON® MO99 (R-438A)
Bestanddelen
R-125 (Pentafluorethaan) 45 gew.-%
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) 44,2 gew.-%
R-32 (Difluormethaan) 8,5 gew.-%
R-600 (n-Butaan) 1,7 gew.-%
R-601a (Methylbutan) 0,6 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 12,3 l 61,0 l 61,0 l
Inhoud (kg) 11 11 57 57
Dampdruk (bar) 9,74 9,7 9,74 9,7

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa
99,1
g mol-1
Kookpunt
230,82 (-42,33)
k (°C)
Kritische punt
Temperatuur
358,42 (85,27)
k (°C)
Druk
43
bar
Dichtheid
510,45
kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
A1
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde
0
GWP₁₀₀-waarde
2264
vorige