Contact

Stikstofdioxide 1.5, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 98,5 vol.-%
Aanduiding Stikstofdioxide 1.5

Nevenbestanddelen:

Vocht + Salpeterzuur 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l
Inhoud (kg) 12
Dampdruk (bar) 0,8

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: bijtend , brandversnellend , zeer giftig
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 4 | (W 1 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,890 1,310
1 kg 0,529 1,000 0,693
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,763 1,443 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Stikstofdioxide heeft een ruimer temperatuurbereik dan het mengsel van NO₂ en N₂O₄ (distikstoftetraoxide). De fysische gegevens hebben betrekking op het mengsel dat bij de desbetreffende temperatuur hoort.

Fysische gegevens:

Molaire massa 46,01 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 294,25 (21,1) k (°C)
Verdampingswarmte 414,40 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1439,0 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 3,65 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) ~3
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,33 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0132 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 431 (157,9) k (°C)
Druk 101,32 bar
Dichtheid 550,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 262 (-11,2) k (°C)
Dampdruk 0,1860 bar
Smeltwarmte 159,5 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment. WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige