Contact

Stikstofmonoxide 2.0, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Stikstofmonoxide 2.0

Nevenbestanddelen:

Stikstofdioxide + stikstof + distikstofmonoxide 10000 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l
Inhoud (m3) 0,4
Vuldruk (bar) 40

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: bijtend , brandversnellend , zeer giftig
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 4 | (W 1 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,250 0,962
1 kg 0,800 1,000 0,770
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 1,040 1,299 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

De inhoud kan variëren

Fysische gegevens:

Molaire massa 30,01 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 121,4 (-151,8) k (°C)
Verdampingswarmte 461,39 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1300,0 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,34 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,04
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,00 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0248 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 180,15 (-93,0) k (°C)
Druk 64,85 bar
Dichtheid 520,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 109,6 (-163,6) k (°C)
Dampdruk 0,2190 bar
Smeltwarmte 76,6 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment. WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige