Contact

Tetrafluormethaan 2.8, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,8 vol.-%
Aanduiding Tetrafluormethaan 2.8
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 40 l 50 l
Inhoud (kg) 6 30 32

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 3,688 2,291
1 kg 0,271 1,000 0,621
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,436 1,610 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 200 tetrafluormethaan 2.8 ; in stalen cilinders en bundels: tetrafluormethaan 2.8 en 4.5

Fysische gegevens:

Molaire massa 88,01 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 145,21 (-127,9) k (°C)
Verdampingswarmte 135,7 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1603 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 3,68 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 3,00
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,71 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0162 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 227,7 (-45,5) k (°C)
Druk 37,43 bar
Dichtheid 633,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 89,26 (-183,9) k (°C)
Dampdruk -- bar
Smeltwarmte 79,5 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase".
vorige