Contact

R-170, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
AHRI Standard
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-170

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 10 gew.-ppm
Kokend residu 100 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 50
Inhoud (kg) 4 20
Dampdruk (bar) 37,7 37,7

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa
30,07
g mol-1
Kooktemp
184,47 (-88,7)
k (°C)
Kritische punt
Temperatuur
305,42 (32,3)
k (°C)
Druk
48,84
bar
Dichtheid
205,6
kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
A3
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde
0
GWP₁₀₀-waarde
6
vorige