Contact

R-407H, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-407H
Bestanddelen
R-32 (Difluormethaan) 32,5 gew.-%
R-125 (Pentafluorethaan) 15 gew.-%
R-134a (1,1,1,2-Tetrafluorethaan) 52,5 gew.-%

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3l 61,0l
Inhoud (kg) 11 56
Dampdruk (bar) 10,8 10,8

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa
79,1
g mol-1
Kookpunt
228,45 (-44,7)
k (°C)
Kritische punt
Temperatuur
 359,65 (86,5)
k (°C)
Druk
48,5
bar
Dichtheid
464,1
kg m-3
Overige kengetallen
Veiligheidsgroep conform DIN EN 378
A1
Praktische Grenswaarde kg m-3
Ontvlambaarheid (LFL) kg m-3
ODP-waarde
0
GWP₁₀₀-waarde
1495
vorige