Contact

Waterstof 6.0, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9999 vol.-%
Aanduiding Waterstof 6.0

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 0,5 vol.-ppm
Stikstof 0,5 vol.-ppm
Vocht 0,5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud Inhoud Inhoud (m3) 1,8 8,9 106,8 1,8 8,9 106,8 1,8 8,9 106,8
Vuldruk Vuldruk Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,084 1,186
1 kg 11,891 1,000 14,102
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,843 0,071 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, waterstof 5.0 ; in trailer: waterstof 3.0 en Protadur® E 949 ; in stalen cilinders en bundels: waterstof 3.0, 5.0, 6.0 en Protadur® E 949

Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.
Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.
Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.

Fysische gegevens:

Molaire massa 2,02 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 20,38 (-252,8) k (°C)
Verdampingswarmte 454,26 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 71,0 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,09 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,07
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 14,20 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,1779 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 33,24 (-239,9) k (°C)
Druk 12,98 bar
Dichtheid 30,1 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 14 (-259,2) k (°C)
Dampdruk 0,0720 bar
Smeltwarmte 58,2 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 833 (559,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 4,0-77 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 12745 kJ kg-3
vorige