Contact

Waterstof 6.0, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9999 vol.-%
Aanduiding Waterstof 6.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 0,5 vol.-ppm
Stikstof 0,5 vol.-ppm
Vocht 0,5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 1,8 8,9 106,8
Vuldruk (bar) 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 1 | (W 21,80 x 1/14 LH)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 0,084 1,186
1 kg 11,891 1,000 14,102
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,843 0,071 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, waterstof 5.0 ; in trailer: waterstof 3.0 en Protadur® E 949 ; in stalen cilinders en bundels: waterstof 3.0, 5.0, 6.0 en Protadur® E 949

Bij levering van dit product krijgt u een controlecertificaat.

Fysische gegevens:

Molaire massa 2,02 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 20,38 (-252,8) k (°C)
Verdampingswarmte 454,26 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 71,0 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 0,09 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,07
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 14,20 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,1779 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 33,24 (-239,9) k (°C)
Druk 12,98 bar
Dichtheid 30,1 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 14 (-259,2) k (°C)
Dampdruk 0,0720 bar
Smeltwarmte 58,2 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 833 (559,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 4,0-77 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 12745 kJ kg-3
vorige