Contact

Xenon 4.7, gasvormig, samengeperst

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,997 vol.-%
Aanduiding Xenon 4.7

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 2 vol.-ppm
Stikstof 10 vol.-ppm
Vocht 3 vol.-ppm
Krypton 10 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: DIN 477 nr. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 5,517 1,818
1 kg 0,181 1,000 0,330
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,550 3,035 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 en 200, xenon 4.0 ; in stalen cilinders: xenon 4.0 en 4.7

Fysische gegevens:

Molaire massa 131,30 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 165,05 (-108,1) k (°C)
Verdampingswarmte 96,30 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 2945,0 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 5,89 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 4,55
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,16 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0056 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 290 (16,9) k (°C)
Druk 58,40 bar
Dichtheid 1110,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 161,4 (-111,8) k (°C)
Dampdruk 0,8160 bar
Smeltwarmte 17,5 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3
vorige