Contact

Ammoniak NH3

Kenmerken

Ammoniak, ook wel bekend als NH3 of R717, kent diverse toepassingen in de industrie. Het gas is kleurloos en heeft een zeer doordringende geur. Vooral bij lage concentraties is de ammoniakgeur goed te ruiken. Ammoniak lost zeer goed op in water, waarna het een basische oplossing vormt. NH3 is echter een giftig gas en heeft een bijtende werking, waardoor veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. Ammoniak dient bij kamertemperatuur onder atmosferische druk te worden opgeslagen.

Toepassingen

In veel huishoudens kent ammoniak een toepassing in de schoonmaak.  Daarnaast kent het een belangrijke functie als koudemiddel. Ammoniak is de energiezuinigste oplossing bij belangrijke koeltoepassingen. Zo wordt het gas gebruik in koelmachines waar sprake is van een temperatuurgebied tussen de -40 ºC en +20 ºC. Dit is met name in grote industriële koelinstallaties, brouwerijen, ijsbanen en in de branche van voeding en dranken. De afgelopen jaren is ook een stijging te zien van succesvolle NH3 (R717) toepassingen in kleinere koelinstallaties, zoals supermarkten en fruitopslag.

In het verleden is het natuurlijke ammoniak regelmatig vervangen door chemische koudemiddelen die de gevaarlijke eigenschappen van ammoniak niet hadden. Ammoniak bleef echter het meest efficiënt, waardoor het reeds veel terug te zien is in diverse koelinstallaties. Hoewel het gebruik van ammoniak in koel- en vriesinstallaties door de overheid wordt gesubsidieerd, blijven de veiligheidsrisico’s aanwezig.
Het natuurlijke koudemiddel draagt niet bij aan het versterkende broeikaseffect, tast de ozonlaag niet aan en heeft een GWP gelijk aan nul. Hierdoor is ammoniak een milieubewuste keuze is voor toepassingen in de koudetechniek. Om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt het vaak gecombineerd met een koudedrager. Deze draagt de koude over van de koelinstallatie naar een warmtewisselaar.

Geschikte vervanger

Ammoniak wordt zelf steeds vaker ingezet als vervanger van het uitgefaseerde R22, ook wel chloordifluormethaan genoemd. R-22 was zeer schadelijk voor het milieu, waardoor de ozonlaag werd aangetast en een bijdrage werd geleverd aan de opwarming van de aarde. Door ammoniak in te zetten als koudemiddel, levert het gebruik geen bijdrage aan het broeikaseffect.

Ammoniak 3.8 W, onder druk vloeibaar gemaakt

Ammoniak 3.8 W

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,98 vol.-%
Aanduiding Ammoniak 3.8 W

Nevenbestanddelen:

Vocht 200 gew.-ppm
Koolwaterstoffen 10 gew.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 127 l 27 l 51 l 79 l 950 l 12 l 127 l 79 l
Inhoud (kg) 6 67 13,5 25 40 500 6 67 40
Dampdruk (bar) 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , ontvlambaar , giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)
 

Ammoniak 5.0, onder druk vloeibaar gemaakt

Ammoniak 5.0

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Ammoniak 5.0

Nevenbestanddelen:

Vocht 10 gew.-ppm
Koolwaterstoffen 2 gew.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l 10 l
Inhoud (kg) 5 26,5 5 6
Dampdruk (bar) 7,3 7,3 7,3 7,3

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , ontvlambaar , giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)