Contact

Cryogene gassen

Cryogene gassen kennen diverse toepassingen in meerdere branches. Ze worden vooral gebruikt vanwege de extreem lage temperatuur die kan oplopen tot ongeveer -270 °C. Gassen worden cryogeen wanneer ze zeer sterk worden afgekoeld. Wanneer gassen een extreem lage temperatuur krijgen, krijgen ze een extra functie die voldoet in diverse industriële processen.

Meer eigenschappen en toepassingen

Enkele voorbeelden van deze gassen zijn argon (-186°C), helium (-269°C), waterstof (-253°C), stikstof (-196°C) en zuurstof (-183°C). De eigenschappen van cryogene argon, helium en andere gassen zorgen er niet alleen voor dat ze voor meer functies kunnen worden ingezet, maar daarnaast zijn er ook meer veiligheidsrisico’s. Zo kunnen de gassen een verhoogde brandbaarheid of zuurstof verdrijvende werking krijgen, waardoor het werken met het gas extra maatregelen vereist.

Cryogene gassen worden onder andere gebruikt in de voedselindustrie, metaalbewerking en wetenschap. In de voedselindustrie zijn de gassen nodig om ongewenste bacteriën te doden door het invriezen van de levensmiddelen. Deze toepassing noemt men cryogeen bevriezen. 
Daarnaast worden de koude gassen ingezet bij het scheiden en recyclen van diverse materialen, zoals autobanden. Hier kunnen rubber, nylon en staal uit worden gehaald, die vervolgens weer hun eigen functies hebben.

Opslag en vervoer

Het opslaan van cryogene gassen gebeurt in grote hoeveelheden in een vacuümgeïsoleerde tank. Deze tank staat beter bekend als een dewarvat en is zeer geschikt voor vervoer en opslag van onder andere vloeibare stikstof.

Stikstof Cryo Service, vloeibaar, diepgekoeld

Stikstof Cryo Service

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,998 vol.-%
Aanduiding Stikstof Cryo Service

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 1 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Verpakkingen: In bestelgerechtigde hoeveelheden ter plekke

De vermelde zuiverheid komt overeen met de kwaliteit in de stationaire voorraadtank.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR
 

Argon 5.0 Vloeibaar LAR Service, vloeibaar, diepgekoeld

Argon 5.0 Vloeibaar LAR Service

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Argon 5.0 Vloeibaar LAR Service

Nevenbestanddelen:

Koolwaterstoffen 1 vol.-ppm
Stikstof 5 vol.-ppm
Zuurstof 2 vol.-ppm
Vocht 3 vol.-ppm
Verpakkingen: in kleine, op het gebruik afgestemde, hoeveelheden die ter plaatse in daarvoor bestemde tanksystemen worden afgevuld

Eigenschappen: verstikkend
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR