Contact

Isobutaan

Isobutaan, oftewel methylpropaan, is een structuurisomeer van butaan met de brutoformule C4H10. De gassen en structuurisomeren zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden, omdat ze evenveel en dezelfde atomen bevatten. Echter zijn de atomen op andere manier met elkaar verbonden, waardoor ze niet identiek zijn.

Isobutaangas wordt veelvuldig ingezet als drijfgas, zoals bij haarlak en andere spuitbussen. Door het gas staat de spuitbus onder druk. Hier wordt de inhoud naar buiten geduwd wanneer het ventiel ingedrukt wordt. Andere geschikte drijfgassen zijn vaak propaan, mengsels van butaan, dimethylether, lachgas, koolzuurgas en samengeperste lucht.

Echter wordt er in spuitbussen niet altijd een drijfgas gebruikt, zoals bij een pompverstuiver. Hier worden mengsels van butaan en propaan op de bepaalde manier ingesteld, zodat ze een juiste dampdruk kunnen bereiken. De dampdruk zal gelijk blijven naarmate de vloeistof in de spuitbus afneemt. Als samengeperst gas wordt gebruikt in de spuitbus, zal de druk afnemen naarmate de bus meer gebruikt wordt. Er zijn dus diverse manieren om het juiste drijfgas te bepalen.

Methylpropaan is te vergelijken met een gas als propaan. Beide gassen worden ingezet als koudemiddel in aircosystemen en koelkasten. Het is beter voor het milieu deze gassen te gebruiken, in plaats van het milieuonvriendelijke freon. Dit gas en andere cfk-gassen hebben een groot effect op de aantasting van de ozonlaag en het versterkende broeikaseffect.
Om dit te verminderen, worden steeds meer gassen ingezet die vriendelijker zijn voor mens en milieu.

Als koudemiddel staat isobutaan bekend als R600a.

Isobutaan 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

Isobutaan 2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Isobutaan 2.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 61 l 12 l 27 l
Inhoud (kg) 5 11 25 5 11
Dampdruk (bar) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

n-Butaan 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

n-Butaan 2.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding n-Butaan 2.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 27 l 61 l 27 l 79 l
Inhoud (kg) 11 25 11 33
Dampdruk (bar) 1,8 1,8 1,8 1,8

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

n-Butaan 3.5, onder druk vloeibaar gemaakt

n-Butaan 3.5

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,95 vol.-%
Aanduiding n-Butaan 3.5

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 500 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 12 l 27 l
Inhoud (kg) 5 11 5 11
Dampdruk (bar) 1,8 1,8 1,8 1,8

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

Isobuteen 2.0, onder druk vloeibaar gemaakt

Isobuteen 2.0

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Isobuteen 2.0

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 10000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12 l 27 l 12 l 27 l
Inhoud (kg) 6 13 6 11
Dampdruk (bar) 2,3 2,3 2,3 2,3

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

1-Buteen 2.0, onder druk vloeibaar gemaakt

1-Buteen 2.0

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding 1-Buteen 2.0

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 10000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 27 l
Inhoud (kg) 11
Dampdruk (bar) 2,1

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

R-600a, onder druk vloeibaar gemaakt

R-600a

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-600a

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 27,2 l 12,3 l 27,2 l
Inhoud (kg) 6 13 6 13
Dampdruk (bar) 3 3 3 3

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)