Contact

Waterstof

Waterstof is het meest voorkomende element in het universum en kent vele toepassingen diverse industrieën, zoals de metaalbewerking en voedingsindustrie.
Het is bij ons verkrijgbaar als Protadur® E 949. In de voedingsindustrie wordt Protadur® E 949 gebruikt om vetten te laten harden door middel van dehydratatie. De dubbele bindingen in de verzuurketens van vetmoleculen worden verzadigd met waterstof, waardoor vloeibare olie wordt omgezet in vast vet.

Het gas is ook een essentieel component in verschillende menggassen. Het kan goed gemengd worden met argon voor doeleinden in de metaalbewerking, zoals het vormen van een geschikt formeergas. Bij het lasproces kan gebruikt worden gemaakt van diverse menggassen waarin argon de basis vormt. Het gas zorgt voor de juiste temperatuur en biedt bescherming aan de las tegen de omgevingslucht. Wanneer het gas gemengd wordt met waterstof, resulteert dit in een sterkere invloed op de lassnelheid en inbranding dan wanneer men mengt met helium.

Waterstof heeft een hoge warmtegeleiding. Echter is het niet verstandig een menggas met waterstof als element in te zetten bij het bewerken van ferritische roestvaste staalsoorten. Dit veroorzaakt verbrossing, wat leidt tot ernstig verlies van taaiheid en sterkte van het materiaal.

Waterstof is zeer licht ontvlambaar en kan al branden bij kleine concentraties (4%). Het heeft aan lage ontstekingsenergie (0,02 mJ) voldoende om vlam te vatten. Daardoor zijn de juiste veiligheidsmaatregelen vereist, zodat er veiling met het waterstofgas gewerkt kan worden.

Waterstof 3.0, gasvormig, samengeperst

Waterstof 3.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Waterstof 3.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 10 vol.-ppm
Stikstof 500 vol.-ppm
Koolmonoxide + kooldioxide 2 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 3 vol.-ppm
Vocht 50 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 1,8 8,9 106,8 1,8 8,9 8,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

Waterstof 3.0, gasvormig, samengeperst in trailer

Waterstof 3.0

gasvormig, samengeperst in trailer
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Waterstof 3.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 10 vol.-ppm
Stikstof 500 vol.-ppm
Koolmonoxide + kooldioxide 2 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 3 vol.-ppm
Vocht 50 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire tankinstallaties

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR
 

Waterstof 5.0, gasvormig, samengeperst

Waterstof 5.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Waterstof 5.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 2 vol.-ppm
Stikstof 5 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 1,8 8,9 106,8 1,8 8,9 8,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

Waterstof 6.0, gasvormig, samengeperst

Waterstof 6.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9999 vol.-%
Aanduiding Waterstof 6.0

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 0,5 vol.-ppm
Stikstof 0,5 vol.-ppm
Vocht 0,5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l
Inhoud (m3) 1,8 8,9
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)