Contact

Zuurstof

Een vijfde deel van de lucht die we inademen bestaat uit zuurstof. Zuurstof is bij diverse processen een onmisbaar gas, met name in de medische wereld en lastechniek. Het wordt vaak ingezet als component van een menggas, zoals een combinatie met argon. Naast de menggassen is ook zuivere zuurstof verkrijgbaar.

Toepassingen van zuurstof

De medische wereld heeft veel baat bij zuurstofcilinders. Zuurstof maakt leven mogelijk en wordt vaak ingezet om patiënten te ondersteunen met hun ademhaling. Vooral COPD-patiënten en patiënten met een koolstofdioxide vergiftiging hebben baat bij deze ondersteuning. Daarnaast wordt zuurstof ingezet voor overige medische doeleinden.

Ook de voedselindustrie maakt dankbaar gebruik van zuurstof. Bij het verpakken van een product onder een beschermende atmosfeer zijn stikstof, koolstofdioxide en zuurstof essentiële gassen. Dit noemen ze MAP verpakken (Modified Atmosphere Packaging). Bij MAP verpakken wordt het product zo verpakt, dat ongewenste bacteriën er niet bij kunnen. Deze manier van verpakken verlengt de houdbaarheid van het product. Zuurstof kan echter zorgen voor (ongewenste) oxidatie, daarom wordt er soms voor gekozen inerte stikstof in te zetten. Bij vlees is deze oxidatie wel gewenst, omdat het vlees zuurstof nodig heeft om de rode kleur te krijgen en behouden.

Zuurstof wordt daarnaast toegepast bij het autogeen snijbranden. Deze techniek maakt het mogelijk een rendabel scheidingsproces te realiseren. De vlam heeft een zuurstof nodig om een hoge snelheid bij het snijden en steken te genereren. Bovendien biedt dit een gecontroleerde vlam en extra veiligheid bij het gaten branden en uitsnijden. Het kan worden gemengd met acetyleen, propaan of aardgas om snel de juiste temperatuur te bereiken bij het smelten van metaal.

Vloeibare zuurstof

Door de lucht extreem te koelen, wordt de zuurstof vloeibaar en kan het worden gescheiden van andere gassen. Zuurstof kan in vloeibare vorm dienstdoen in diverse branches. Vloeibare zuurstof heeft een temperatuur van -183°C. Materialen die met dit cryogene middel in aanraking komen, zijn sneller breekbaar. Het komt zelfs voor dat materialen een ontstekende reactie hebben op vloeibare zuurstof.

Zuurstof 2.5, gasvormig, samengeperst

Zuurstof 2.5

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 2.5
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 5 l 10 l 20 l 50 l 12 x 50 l 10 l 30 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 1 2,1 4,2 10,6 127,2 2,2 6,6 10,9 130,8
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RI 2 | (G 5/8 rechts binnendraad)
Schouderkleur: wit (RAL 9010)
 

Zuurstof 2.5, gasvormig, samengeperst , 300 bar

Zuurstof 2.5

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 2.5
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 12 x 50 l 33 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 15,2 182,4 10,4 15,7 188,4
Vuldruk (bar) 300 300 300 300 300

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN-ISO-5145/A2 Groep 10
Schouderkleur: wit (RAL 9010)
 

Zuurstof 2.5, vloeibaar, diepgekoeld

Zuurstof 2.5

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 2.5

Nevenbestanddelen:

Stikstof + argon 5000 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR
 

Zuurstof 3.5, gasvormig, samengeperst

Zuurstof 3.5

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,95 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 3.5

Nevenbestanddelen:

Vocht 40 vol.-ppm
Stikstof + argon 500 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 2,2 10,9 130,8
Vuldruk (bar) 200 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RI 2 | (G 5/8 rechts binnendraad)
Schouderkleur: wit (RAL 9010)
 

Zuurstof 3.5, gasvormig, samengeperst , 300 bar

Zuurstof 3.5

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,95 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 3.5

Nevenbestanddelen:

Vocht 40 vol.-ppm
Stikstof + argon 500 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 12 x 50 l
Inhoud (m3) 187,2
Vuldruk (bar) 300

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN-ISO-5145/A2 Groep 10
Schouderkleur: wit (RAL 9010)
 

Zuurstof 3.5, vloeibaar, diepgekoeld

Zuurstof 3.5

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,95 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 3.5

Nevenbestanddelen:

Vocht 40 vol.-ppm
Stikstof + argon 500 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR
 

Zuurstof 4.5, gasvormig, samengeperst

Zuurstof 4.5

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,995 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 4.5

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 0,2 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Stikstof + argon 40 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 50 l
Inhoud (m3) 2,1 10,6 127,2 10,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RI 2 | (G 5/8 rechts binnendraad)
Schouderkleur: wit (RAL 9010)
 

Zuurstof 4.5, vloeibaar, diepgekoeld

Zuurstof 4.5

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,995 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 4.5

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 0,2 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,5 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Stikstof + argon 40 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR
 

Zuurstof 5.0, gasvormig, samengeperst

Zuurstof 5.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 5.0

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 0,2 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,2 vol.-ppm
Vocht 3 vol.-ppm
Stikstof + argon 10 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l 10 l 50 l
Inhoud (m3) 2,1 10,6 127,2 2,2 10,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RI 2 | (G 5/8 rechts binnendraad)
Schouderkleur: wit (RAL 9010)
 

Zuurstof 5.0, vloeibaar, diepgekoeld

Zuurstof 5.0

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 5.0

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 0,2 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,2 vol.-ppm
Vocht 3 vol.-ppm
Stikstof + argon 10 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR
 

Zuurstof 5.5, vloeibaar, diepgekoeld

Zuurstof 5.5

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,9995 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 5.5

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 0,1 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,2 vol.-ppm
Vocht 1 vol.-ppm
Stikstof + argon 4 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR
 

Zuurstof 6.0, gasvormig, samengeperst

Zuurstof 6.0

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,9999 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 6.0

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 0,1 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,1 vol.-ppm
Vocht 0,5 vol.-ppm
Stikstof + argon 2 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l
Inhoud (m3) 2,2 10,9
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RI 2 | (G 5/8 rechts binnendraad)
Schouderkleur: wit (RAL 9010)
 

Zuurstof 6.0, vloeibaar, diepgekoeld

Zuurstof 6.0

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,9999 vol.-%
Aanduiding Zuurstof 6.0

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 0,1 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 0,1 vol.-ppm
Vocht 0,5 vol.-ppm
Stikstof + argon 2 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR
 

Vliegerzuurstof, gasvormig, samengeperst

Vliegerzuurstof

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Vliegerzuurstof

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 300 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Vocht 6 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12 x 50 l 2 l 10 l 50 l
Inhoud (m3) 130,8 0,5 2 10,9
Vuldruk (bar) 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RI 2 | (G 5/8 rechts binnendraad)
Schouderkleur: wit (RAL 9010)