Contact

Natuurlijke koudemiddelen

Koudemiddel eigenschappen

Bij het industrieel koelen zijn koudemiddelen essentieel. Koudemiddelen worden gebruikt bij processen waar onder andere voedingsproducten koel worden gehouden. Voor bijna ieder koelsysteem is een andere koudedrager het meest geschikt. Dit komt door de verschillende eigenschappen die ieder gas met zich meedraagt.

Welk gas voor de gewenste toepassing in de praktijk het meest geschikt is, hangt af van een reeks verschillende factoren. Doordat de energieprijzen continu stijgen is onder andere het energieverbruik een steeds groter wordende factor. Daarnaast zijn de thermodynamica, chemische stabiliteit, prijs, verkrijgbaarheid en fysieke eigenschappen van het koudemiddel belangrijk. De veiligheid en milieuvriendelijkheid. Er is echter geen koudemiddel dat aan alle wensen voldoet.

Daarom wordt er steeds vaker gekozen voor natuurlijke koudemiddelen. Natuurlijke koudemiddelen zijn vriendelijker voor koelsystemen en alle milieuaspecten. Veelgebruikte natuurlijke koudemiddelen zijn onder andere ammoniak (R717), koolstofdioxide (R744), propaan (R290), R1270 van Westfalen Gassen Nederland BV.

Synthetische koudemiddelen

Het gebruik van natuurlijke koudemiddelen kent veel voordelen ten opzichte van synthetische koudemiddelen. Ze zijn veel beter voor het milieu door onder andere een lager Global Warming Potential. Ook dragen ze niet of nauwelijks bij aan het broeikaseffect en zijn ze vriendelijk voor de ozonlaag.

De natuurlijke koudemiddelen worden vaak ingezet als vervanger van de synthetische koudemiddelen. Synthetische varianten zijn schadelijk voor het milieu, door onder andere een hoog Global Warming Potential (150 of hoger), een schadelijk effect op de ozonlaag of een bijdrage aan het broeikaseffect. Enkele koudemiddelen die, in de nabije toekomst, minder gebruikt gaan worden zijn R507, R404A, R134a en R407C. Deze synthetische koudemiddelen worden regelmatig bij koelsystemen, het vriezen en climate control toepassingen gebruikt.

R-290 , onder druk vloeibaar gemaakt

R-290

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-290

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 27,2 l 79,0 l 12,3 l 27,2 l 79,0 l
Inhoud (kg) 5 11 33 5 11 33
Dampdruk (bar) 8,4 8,4 8,4 8,5 8,5 8,5

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

R-600a, onder druk vloeibaar gemaakt

R-600a

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-600a

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 27,2 l 12,3 l 27,2 l
Inhoud (kg) 6 13 6 13
Dampdruk (bar) 3 3 3 3

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)
 

R-717, onder druk vloeibaar gemaakt

R-717

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,98 gew.-%
Aanduiding R-717

Nevenbestanddelen:

Vocht 200 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 127 l 79 l 950 l 127 l 79 l 950 l
Inhoud (kg) 67 40 500 67 40 500
Dampdruk (bar) 8,6 8,6 8,6 7,3 7,3 7,3

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , ontvlambaar , giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)
 

R-744, onder druk vloeibaar gemaakt

R-744

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,995 vol.-%
Aanduiding R-744

Nevenbestanddelen:

Stikstof + zuurstof 45 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 50 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 13,4 l 33,0 l 50 l 12 x 50 l 13,4 l 33,0 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (kg) 10 25 37,5 450 10 25 37,5 450
Dampdruk (bar) 57,3 57,3 57,3 57,3 50,9 50,9 50,9 50,9

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)
 

R-1270, onder druk vloeibaar gemaakt

R-1270

onder druk vloeibaar gemaakt
DIN 8960
Zuiverheid: 99,5 gew.-%
Aanduiding R-1270

Nevenbestanddelen:

Organische stoffen 0,5 gew.-%
Vocht 25 gew.-ppm
Kokend residu 50 gew.-ppm
Niet-condenseerbare gassen 1,5 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 12,3 l 27,2 l 79,0 l 27,2 l
Inhoud (kg) 5 11 33 11
Dampdruk (bar) 10,2 10,2 10,2 10,4

De dampspanning heeft betrekking op 293,15 K (20 °C).

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)