Contact

Protadur® E290 (Kooldioxide)

Één van de meest veelzijdige gassen

Protadur® E 290 (kooldioxide) is dankzij zijn eigenschappen één van de meest veelzijdige gassen voor de productie van levensmiddelen: het is kleur- en reukloos, neutraal van smaak, oxidatieremmend en voedingfysiologisch veilig. Kooldioxide wordt industrieel of uit natuurlijke bronnen gewoonen. Wanneer kooldioxide met water in aanraking komt, onstaat er koolzuur (H2CO3).

Protadur® E 290 werkt bacterio- en fungistatisch, het remt dus de groei van bacteriën en schimmels. Bij een normale omgevingsdruk en een temperatuur van -78,5 °C wordt Protadur® E 290 vast en gaat het over in CO2-sneeuw (droogijs). Om dit effect in gascilinders of in de tank te voorkomen, wordt Protadur®  E 290 vloeibaar geleverd bij een minimumdruk van 15 bar. Protadur® E 290 wordt, als zuivere stof of bestanddeel van een mengsel, vooral gebruikt voor het verpakken onder een beschermende atmosfeer en het cryogeen vriezen. Bovendien is Protadu® E 290 een additief dat voor prik in koolzuurhoudende dranken zorgt (door de zogenaamde carbonisatie). In de brouwerijen wordt het gas gebruikt voor het voorspannen: een lichte overdruk in flessen en vaten maakt het schuimvrij vullen mogelijk.

Productinformatie Protadur® E290

Protadur® E 290 (Koolzuur ), onder druk vloeibaar gemaakt

Protadur® E 290 (Koolzuur )

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 290 (Koolzuur )

Nevenbestanddelen:

Koolmonoxide 10 vol.-ppm
Vocht 20 vol.-ppm
Olie 5 mg kg⁻¹
Zuurgraad komt overeen met (*)
Reducerende stoffen, fosfine, sulfiet komt overeen met (*)
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 8 l 8 l 13,4 l 13,4 l 50 l 12 x 50 l 8 l 13 l 13,4 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (kg) 6 6 10 10 37,5 450 6 10 10 37,5 450
Dampdruk (bar) 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9 50,9

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: grijs (RAL 7037)
 

Protadur® E 290 (Koolzuur ), vloeibaar

Protadur® E 290 (Koolzuur )

vloeibaar
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 290 (Koolzuur )

Nevenbestanddelen:

Koolmonoxide 10 vol.-ppm
Vocht 20 vol.-ppm
Olie 5 mg kg⁻¹
Zuurgraad komt overeen met (*)
Reducerende stoffen, fosfine, sulfiet komt overeen met (*)
Verpakkingen: voor stationaire tankinstallaties
Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR