Contact

Protadur® E938 en E939 (argon en Helium)

Beschermende edelgassen

De edelgassen Protadur® E 938 (argon) en Protadur® E 939 (helium) bieden bescherming tegen microbiële en oxidatieve productveranderingen. Deze gassen worden daarom gebruikt om de normale omgevingslucht uit productverpakkingen te verdringen. Met name voor het waarborgen van de kwaliteit van melkproducten en zeer bederfelijke aroma‘s zijn Protadur® E 938 en Protadur® E 939 de perfecte keuze. Argon, dat voor ongeveer 0,9 procent in de omgevingslucht aanwezig is, wordt door Westfalen in krachtige luchtsplitsingsinstallaties geproduceerd. Helium wordt gewonnen uit aardgas.

Productinformatie Protadur® E939

Protadur® E 939 (Helium), gasvormig, samengeperst

Protadur® E 939 (Helium)

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 939 (Helium)

Nevenbestanddelen:

Vocht 3 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 1 vol.-ppm
Stikstof 5 vol.-ppm
Zuurstof 2 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 12 x 50 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 9,1 109,2 9,3 111,6
Vuldruk (bar) 200 200 200 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de vuldruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 3 | (W 24,32 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: bruin (RAL 8008)