Contact

Protadur® E941 (stikstof)

Met een aandeel van circa 78 procent is stikstof het hoofdbestanddeel van lucht. Evenals argon wordt stikstof door middel van cryogene luchtsplitsing geproduceerd. De jaarproductie van Westfalen bedraagt meer dan 150 miljoen kubieke meter.

Onder de naam Protadur® E 941 is dit gas in de levensmiddelenindustrie net zo flexibel toepasbaar als kooldioxide: het is neutraal van smaak, kleur- en reukloos, reactieremmend, niet brandbaar en voedingsfysiologisch veilig. Stikstof, als hoofdbestanddeel van gasmengsels samen met Protadur® E 290, wordt gebruikt voor het verpakken onder een beschermende atmosfeer.

Protadur® E 941 is dankzij zijn snelle koelende werking ook uitermate geschikt voor het cryogeen koelen en vriezen. In de vleesverwerkende industrie wordt stikstof bovendien gebruikt bij het aanharden zodat machines beter kunnen snijden en om bij het cutteren een gelijkmatige temperatuur te verkrijgen. In de drankenindustrie wordt Protadur® E 941 tevens toegepast voor het stabiliseren van de druk in PET-flessen: dit maakt het vullen eenvoudiger en zorgt voor een ‘stevige‘ grip.

Productinformatie Protadur® E941

Protadur® E 941 (Stikstof), vloeibaar, diepgekoeld

Protadur® E 941 (Stikstof)

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 941 (Stikstof)

Nevenbestanddelen:

Vocht 4 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 1 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 5 vol.-ppm
Zuurstof 3 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR