Contact

Protadur® E942 (lachgas)

Protadur® E 942 (distikstofmonoxide, ook wel lachgas genoemd) is een in water oplosbare en onder hoge druk zelfs in vet oplosbare verbinding van stikstof en zuurstof. Het is kleurloos, heeft een aangename, licht zoetige smaak en wordt vaak als drijfgas gebruikt. Bijvoorbeeld voor kant-en-klare slagroom, hierbij schuimt Protadur® E 942 het product gericht op, of genereert het de gewenste romige substantie.

Productinformatie Protadur® E942

Protadur® E 942 (Distikstofoxide), onder druk vloeibaar gemaakt

Protadur® E 942 (Distikstofoxide)

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 942 (Distikstofoxide)

Nevenbestanddelen:

Vocht 500 vol.-ppm
Koolmonoxide 30 vol.-ppm
Stikstofoxide 10 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 12 x 50 l 50 l
Inhoud (kg) 37,5 450 37,5
Dampdruk (bar) 45 45 45

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: brandversnellend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 1 | (W 21,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: blauw (RAL 5010)