Contact

Protadur® Etheen 4

Protadur® Etheen 4 wordt gebruikt om rijpingsprocessen van groenten en fruit nauwkeurig te regelen. Dit mengsel bestaat uit 4 procent etheen en 96 procent Protadur® E 941 (stikstof).

Etheen is ook bekend onder de naam ethyleen. Begassing met dit natuurlijke mengsel brengt stofwisselingsprocessen op gang, dat onrijp geoogste vruchten gecontroleerd en gelijkmatig laat rijpen. Ethyleen is een reactief component, dat voornamelijk als bijproduct in petrochemische processen wordt gewonnen. Stikstof beschermt het rijpingsproces tegen ongewenste invloeden van de omgevingslucht.

De Taskforce Ethyleen, waar Westfalen lid van is, heeft conform de verplichtingen van de Europese Richtlijn 91/414/EG en de richtlijnen van de Europese Verordening 2004/2229/EG het aanbod en over de wettelijke richtlijnen betreffende levensmiddelengassen.

Productinformatie Protadur® Etheen 4

Protadur® Etheen 4, gasvormig, samengeperst

Protadur® Etheen 4

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid:
Aanduiding Protadur® Etheen 4
Bestanddelen
Stikstof 96 vol.-%
Ethyleen 4 vol.-%
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 9,9 118,9
Vuldruk (bar) 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)