Contact

Cryogeen koelen

Bij het koelen tijdens het productieproces zorgen schommelingen in de omgevingstemperatuur voor problemen. Het cryogeen koelen met Protadur® E 941 gaat de negatieve gevolgen van deze temperatuurschommelingen tegen.

Vloeibare stikstof kan nauwkeurig gedoseerd en flexibel toegepast worden, hoge productiesnelheden kunnen gehandhaafd en zelfs verhoogd worden. De kwaliteit van het product wordt beter omdat het proces de thermische belasting van het product verkort en vochtverlies voorkomt. Bovendien wordt het kritieke temperatuurbereik van 45 tot 15 °C dankzij de snelle koeling met Protadur® E 941 zo snel doorkruist, dat de groei van micro-organismen vrijwel is uitgesloten.

Tevens ontstaan er afhankelijk van het product andere voordelen, zoals een betere waterbinding dankzij optimale eiwitscheiding, een beter kleurbehoud en verbeterde smaakstabiliteit door verdringing van zuurstof.

Productinformatie

Protadur® E 941 (Stikstof), gasvormig, samengeperst

Protadur® E 941 (Stikstof)

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 941 (Stikstof)

Nevenbestanddelen:

Vocht 4 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 1 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 5 vol.-ppm
Zuurstof 3 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders en bundels met 12 cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 12 x 50 l
Inhoud (m3) 2 10 120
Vuldruk (bar) 200 200 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 3 | (W 24,32 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: zwart (RAL 9005)
 

Protadur® E 941 (Stikstof), vloeibaar, diepgekoeld

Protadur® E 941 (Stikstof)

vloeibaar, diepgekoeld
Zuiverheid: 99,999 vol.-%
Aanduiding Protadur® E 941 (Stikstof)

Nevenbestanddelen:

Vocht 4 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 1 vol.-ppm
Koolmonoxide 5 vol.-ppm
Stikstofmonoxide + stikstofdioxide 5 vol.-ppm
Zuurstof 3 vol.-ppm
Verpakkingen: voor stationaire en mobiele tankinstallaties

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: installatie specifiek
Schouderkleur: geen; reglementair transportkennmerk conform ADR