Contact

Rijpen van fruit

Ethyleen wordt zowel op natuurlijke als chemische wijze geproduceerd en is een gas dat tevens vrijkomt als bijproduct in de verbrandingsgassen van brandstofmotoren.
Een aantal fruitsoorten, met name bananen, appels en peren, produceren eveneens ethyleen als onderdeel van het rijpingsproces.

Zoals met alles, overdaad schaadt. Zo zal een te hoog ethyleengehalte bloemen en gewassen vroegtijdig doen afsterven en het versnelt de rottingsprocessen bij fruit.
Deze nadelen zijn echter in voordelen om te zetten als een rijpingsproces juist versneld moet worden. Met name bij bananen is dit het geval, maar ook als de oogst van de laatste kastomaten van het seizoen versneld gerijpt moeten worden. Daarnaast wordt ethyleen ook wel ingezet als ontkiemingsremmer bij de opslag van aardappelen en uien.

Aan de ene kant is ethyleen dus schadelijk, aan de andere kant noodzakelijk.

Bananen
Bananen worden onrijp geplukt omdat ze vaak lang onderweg zijn naar de consument in de landen waar ze niet gekweekt kunnen worden. Als ze hier aankomen zijn ze nog steeds groen (en niet lekker).
Laten liggen tot ze door hun eigen ethyleenproductie geel zijn geworden, kost tijd en huur van opslagruimte. Om deze tijd en kosten tot een minimum te beperken worden ze in zgn. begassingskamers blootgesteld aan een mengsel van 4-5% ethyleen in stikstof.

Tomaten
De kastomatenteelt telt een aantal oogsten per jaar. Maar in oktober/november moet de laatste oogst wat geholpen worden omdat het rijpingsproces dan niet zo snel meer verloopt. Daarnaast moeten de kassen klaargemaakt voor de nieuwe tomatenplanten van het volgende seizoen.

Vroeger werd voor het versneld rijpen een chemisch middel Ethefon gebruikt. De regels voor de behandeling met chemische middelen zijn in een aantal landen strenger geworden. Ethefon is in bepaalde landen niet meer toegestaan omdat het een residu op de tomaten achterlaat.

Ethyleen is, naast een natuurlijk product, gasvormig en kent dit nadeel niet. Sinds een jaar of vier is er dus een gestegen vraag naar gasvormig ethyleen als rijpingsmiddel in deze sector.
Naast Westfalen, leverancier van cilindergassen, zijn er bedrijven die generatoren ontwikkelt hebben die uit Ethanol gasvormig ethyleen maken. Deze generatoren kunnen, voor alle hiervoor gemelde doelen eenzelfde resultaat bereiken.

De keuze voor een Protadur® ethyleenmengsel in cilinders, dan wel een ethyleengenerator, is een economische, waarbij de kosten van een generator met onderhoud en stroomverbruik, afgezet moeten worden tegen gasvormig ethyleen in cilinders.

Mochten er vragen zijn dan kunt u deze sturen naar: protadur@westfalengassen.nl

Productinformatie