Contact

Verpakken

Waarom gebruik maken van verpakkingsgassen?

Voedingsmiddelen zo lang mogelijk goed houden is vanaf het ontstaan van de mensheid belangrijk geweest. Drogen, roken, pekelen, inmaken en koel bewaren kent iedereen en zoals met alles, worden de mogelijkheden door de techniek steeds verbeterd en uitgebreid.
Naast de oude technieken zijn er inmiddels technieken die op zichzelf staan, dan wel die van vroeger aanvullen of soms helemaal vervangen.

De moderne consument eist veilig, lang houdbaar voedsel van een goede kwaliteit en legt daarmee druk op voedselfabrikanten om dit te realiseren. Een bijkomend aspect is dat het gebruik van teveel kunstmatige conserveringsmiddelen steeds kritischer wordt bekeken. Door het aanpassen van de bewaaratmosfeer in de verpakking wordt voor een belangrijk deel aan beiden wensen tegemoet gekomen. Voedsel wordt afgeschermd verpakt en de omgevingslucht wordt vervangen door een mengsel van natuurlijke en onschadelijke gassen die we iedere dag inademen. Deze techniek heet MAP (Modified Air Packaging) en wordt op grote schaal toegepast.

Deze wijze van verpakken heeft voor de producent en retailer ook een aantal grote voordelen want de bewaartijd kan, afhankelijk van het product, met 50 tot 400% worden verlengd.

Hieruit volgen:

  • Verminderde verliezen door bederf
  • Verlaging van de distributiekosten door minder frequente leveringen
  • Een langere waarborg voor de kwaliteit van het product
  • Een betere planning van verwerkings-/productietijd en opslagmogelijkheden

Het veranderen van de gas-atmosfeer kan op twee verschillende manieren gebeuren:

  • Het vacuüm zuigen van de verpakking die daarna met het gewenst gasmengsel wordt gevuld.
  • Spoelen van de verpakking met het gewenste gasmengsel waardoor de lucht verdreven wordt.