Contact

Verpakken van vlees

Vlees is, in meer of mindere mate over de hele wereld een belangrijk onderdeel van het dagelijks menu. Vlees is erg onderhevig aan bederf. Daarnaast is er een grote variëteit in soorten/dieren, in bewerking en structuur.

In alle gevallen geldt dat de belangrijkste elementen voor de productveiligheid hygiëne en temperatuur zijn, bij zowel verwerking als bewaren. Gaat er in dit traject iets mis, dan kan het verpakkingsgas daar weinig aan veranderen. Verpakken onder beschermende atmosfeer (M.A.P.) is een aanvullend hulpmiddel om de houdbaarheid te verlengen, met als extra voordeel dat toevoeging van kunstmatige conserveermiddelen vaak sterk kunnen worden teruggedrongen.

Gezien de grote diversiteit in vleessoorten is het nodig om te kijken naar de beste verhouding van de gebruikte gassen. De toegepaste bewerkingen van het vlees kunnen van grote invloed zijn.