Contact

Regels voor specificatie van levensmiddelengassen

Voor de specificatie van levensmiddelengassen gelden de volgende regelingen:

  • de richtlijn 2008/84/EG tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor andere levensmiddelenadditieven dan kleurstoffen en zoetstoffen (van 2 december 1996). Deze definieert het toegelaten gas nader en legt de zuiverheid vast. Zo worden bijvoorbeeld voor stikstof de grenswaarden voor water (0,05 procent), koolmonoxide (tien microliter per liter), koolwaterstoffen (100 microliter per liter), stikstofoxide (tien microliter per liter) en zuurstof (één procent) vastgelegd.
  • de verordening omtrent het in verkeer brengen van additieven : verordening over eisen aan additieven en het in verkeer brengen van additieven voor technologische doeleinden (d.d. 29 januari 1998) implementeert de Europese richtlijn in de Duitse rechtspraak.
  • Aangevuld en nader omschreven worden deze voorschriften door verdere specificaties van de vakverenigingen. Deze regelingen zijn vrijwillig en worden normaal gesproken tussen gasfabrikant en levensmiddelenverwerker bij het afsluiten van een contract afgesproken. Daartoe behoren bijv.:
    • Industrial Gases Council Document (IGC DOC) 70/99 D van de European Industrial Gases Association (EIGA) over kooldioxide, kwaliteitsstandaard en controle.
    • IGC DOC 126/04 over minimum specificaties voor toepassingen van levensmiddelengassen.
    • Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) over kwaliteitseisen aan kooldioxode.