Contact

Toelating

Voor de toelating van levensmiddelengassen gelden de volgende regelingen:

  • Nederlandse levensmiddelenwetgeving
  • De richtlijn 95/2/EG van het Europees parlement en van de Raad over andere levensmiddelenadditieven dan kleurstoffen zoetstoffen (d.d. 20 februari 1995), gewijzigd door richtlijn 2001/5/EG (12 februari 2001)
  • De additievenverordening: verordening over de toelating van additieven in levensmiddelen voor technische doeleinden (d.d. 29 januari 1998). Volgens deze zijn o.a. de volgende twaalf gassen en hun mengsels toegelaten voor de productie van levensmiddelen: