Contact

Divox® duikgassen voor beroeps- of sportduikers

Divox®: gassen voor beroeps- of sportduikers

In de duikwereld worden gassen gebruikt om zo efficiënt mogelijk te duiken. Daarbij zijn samengeperste lucht, zuurstof en helium essentiële componenten van ademhalingsgassen. Hoe dit gas wordt samengesteld, is afhankelijk van de diepte waarop gedoken gaat worden. Hierbij varieert de verhouding tussen zuurstof en andere componenten. Dit om de kans op de beruchte Caissonziekte bij terugkeer naar de oppervlakte te beperken.

Deze gassen moeten uiteraard geschikt zijn voor inademing. Medische zuurstof is een officieel geregistreerd geneesmiddel en alleen verkrijgbaar op recept via een apotheker. Daarom heeft Westfalen Gassen Divox® ontwikkeld: gas voor beroeps- of sportduikers.

Blokkering medicinale zuurstof

De Europese Commissie maakte in 1997 de beslissing medicinale zuurstof op te nemen in de Wet Op Geneesmiddelen. Hierdoor is het gas uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek. Tot 2003 werd er in Nederland een gedoogbeleid gevoerd in het verkrijgen en verschaffen van medicinale gassen. Hierdoor kon het voorkomen dat al die jaren medicinale zuurstof kon worden geleverd, zonder dat een gassenleverancier of gebruiker daarop kon worden aangesproken. Na de blokkering was het niet meer toegestaan, waardoor duikers geen ademhalingsgassen konden afnemen zonder tussenkomst van een apotheker.

De oplossing van Westfalen Gassen Nederland BV

Westfalen Gassen Nederland BV heeft hier als enige gasleverancier op ingesprongen en heeft een oplossing bedacht. In samenwerking met het N.O.B. is een reeks duikgassen ontwikkeld onder de naam Divox®. Deze gassen zijn met dezelfde zorg als medicinale gassen geproduceerd. Zo kunnen duikers weer van ademhalingsgassen worden voorzien, zonder tussenkomst van een arts of apotheker.
Westfalen heeft een heel spectrum aan Divox® duikgassen en mengsels in het assortiment. Meer informatie over deze ademhalingsgassen? Neem dan contact op met onze gasspecialisten.

Divox® Air, gasvormig, samengeperst

Divox® Air

gasvormig, samengeperst
EN 12021
Zuiverheid:
Aanduiding Divox® Air
Bestanddelen
Zuurstof 21 vol.-%
Stikstof rest

Nevenbestanddelen:

Vocht 62 vol.-ppm
Kooldioxide 500 vol.-ppm
Koolmonoxide 10 vol.-ppm
Olie 0,5 mg Nm⁻³
Koolwaterstoffen 30 vol.-ppm
Fluor-chloor-koolwaterstof 2 vol.-ppm
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l
Inhoud (m3) 10
Vuldruk (bar) 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen:
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 6 | (W 28,80 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: lichtgroen (RAL 6018)
 

Divox® He 100, gasvormig, samengeperst

Divox® He 100

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,996 vol.-%
Aanduiding Divox® He 100

Nevenbestanddelen:

Zuurstof 5 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 30 vol.-ppm
Koolmonoxide 0,2 vol.-ppm
Kooldioxide 5 vol.-ppm
Waterstof 10 vol.-ppm
reukloos en smaakloos
Olie 0,1 mg Nm⁻³
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l
Inhoud (m3) 9,3
Vuldruk (bar) 200

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: verstikkend , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 3 | (W 24,32 x 1/14 rechts)
Schouderkleur: bruin (RAL 8008)
 

Divox® O 100 , gasvormig, samengeperst

Divox® O 100

gasvormig, samengeperst
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Divox® O 100

Nevenbestanddelen:

Kooldioxide 5 vol.-ppm
Koolmonoxide 0,2 vol.-ppm
Koolwaterstoffen 30 vol.-ppm
Fluor-chloor-koolwaterstof 2 vol.-ppm
Vocht 5 vol.-ppm
reukloos en smaakloos
Olie 0,1 mg Nm⁻³
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 50 l
Inhoud (m3) 10,9
Vuldruk (bar) 200

Tenzij anders aangegeven geldt voor de vuldruk 288,15 K en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RI 2 | (G 5/8 rechts binnendraad)
Schouderkleur: wit (RAL 9010)