Contact

Analyse en laboratorium

In de branche van analyses en laboratoriumonderzoeken zijn industriële gassen nodig om tot correcte resultaten te komen. Zo kan het nodig zijn om meetinstrumenten te kalibreren door middel van het juiste kalibratiegas. De gekalibreerde meetinstrumenten maken het mogelijk betrouwbare resultaten weer te geven. U kunt uw apparatuur laten kalibreren op temperatuurwaarden, drukverschil, koolstofmonoxide, geluid, lichtsterkte, luchtsnelheid, vochtigheid en meer. Hiervoor worden gassen met stikstof als basisgas gebruikt.

Bij de atomaire-absorptiespectrometrie (AAS) wordt de samenstelling van een monster vastgesteld. Het betreft hier voornamelijk het bepalen van zware metalen. Hiervoor wordt een vlam gebruikt die het monster verwarmd, waardoor het monster wordt geatomiseerd. Vervolgens wordt er licht door de vlam gestuurd. Het licht wordt geabsorbeerd door de atomen. De mate van absorptie is bepalend voor de concentratie van de metalen. Gasmengsels van acetyleen, propaan of lachgas met synthetische lucht bepalen de hitte van deze vlam. Zonder een van deze gassen krijgt de vlam niet de juiste hitte om de AAS-analyse effectief uit te kunnen voeren.

Juiste gassen voor uw meettechniek

Zoiets u ziet zijn voor al deze analysetechnieken en laboratoriumonderzoeken gassen nodig om tot betrouwbare resultaten te komen of het gewenste resultaat te behalen. Voor meettechnieken worden referentiegassen, zoals isobutaan 2.5, ethaan 3.5 of zwaveldioxide 3.0 gebruikt voor heldere resultaten. Gassen als xenon 4.7 en methaan 5.5 maken het mogelijk röntgen- en gammastralen te meten. Voor motortestbanken wordt vaak aardgas ingezet. Voor iedere meettechniek is een ander gas nodig om tot een correcte uitkomst te komen.