Contact

1-Buteen 2.0, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99 vol.-%
Aanduiding 1-Buteen 2.0

Nevenbestanddelen:

Overige koolwaterstoffen 10000 vol.-ppm
Verpakkingen: in lagedrukcilinders
Cilinder-/houdervolume 27 l
Inhoud (kg) 11
Dampdruk (bar) 2,1

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 1 | (W 21,80 x 1/14 links)
Schouderkleur: rood (RAL 3000)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 2,417 3,836
1 kg 0,414 1,000 1,587
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,261 0,630 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 12 1-Buten 2.0

Fysische gegevens:

Molaire massa 56,11 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 266,9 (-6,3) k (°C)
Verdampingswarmte 390,63 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 630 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 2,58 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 2,00
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,53 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0148 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 419,55 (146,4) k (°C)
Druk 39,25 bar
Dichtheid 233,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 87,8 (-185,4) k (°C)
Dampdruk -- bar
Smeltwarmte 68,8 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 633 (359,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 1,2-10,6 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 125863 kJ kg-3

bij het smeltpunt

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige