Contact

Zwaveldioxide 3.0, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,9 vol.-%
Aanduiding Zwaveldioxide 3.0
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 50 l 10 l 50 l
Inhoud (kg) 12 61 12 61
Dampdruk (bar) 2,7 2,7 2,7 2,7

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: bijtend , zie Veiligheids Informatie Blad , giftig
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 RU 4 | (W 1 rechts)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 2,725 1,869
1 kg 0,367 1,000 0,686
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,535 1,458 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag

Fysische gegevens:

Molaire massa 64,06 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 263,14 (-10,0) k (°C)
Verdampingswarmte 389,37 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 1458,0 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 2,93 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 2,27
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 0,06 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0091 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 430,8 (157,7) k (°C)
Druk 78,84 bar
Dichtheid 525,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 197,6 (-75,6) k (°C)
Dampdruk 0,0167 bar
Smeltwarmte 115,6 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur -- k (°C)
Explosiegrenzen in lucht -- vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 -- kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige