Contact

Zwavelwaterstof 2.5, onder druk vloeibaar gemaakt

onder druk vloeibaar gemaakt
Zuiverheid: 99,5 vol.-%
Aanduiding Zwavelwaterstof 2.5
Verpakkingen: in stalen cilinders
Cilinder-/houdervolume 10 l 10 l
Inhoud (kg) 6,7 6,7
Dampdruk (bar) 15,7 15,7

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 1,013 bar.

Tenzij anders aangegeven, geldt voor de dampdruk 288,15 K (15°C) en de inhoud 288,15 K (15°C) en 0,981 bar.

Eigenschappen: licht ontvlambaar , zie Veiligheids Informatie Blad , zeer giftig , milieugevaarlijk
Afsluiteraansluiting: NEN 3268 LU 4 | (W 1 links)
Schouderkleur: geel (RAL 1018)

Herleidingstabel:

m3 kg l vloeibaar
1 bij 288,15 K (15°C); 1 bar 1,000 1,434 1,567
1 kg 0,697 1,000 1,093
1 l vloeibaar bij T kookpunt; 1 bar 0,638 0,915 1,000

Andere leveringsvormen:

op aanvraag ; Alumini® 200 zwavelwaterstof 1.8

Fysische gegevens:

Molaire massa 34,08 g mol-1
Vloeibare toestand
Kookpunt 212,95 (-60,2) k (°C)
Verdampingswarmte 548,47 kJ kg-1
Vloeistofdichtheid 914,9 kg m-3
Gastoestand
Dichtheid (bij 273,15 K en 1,013 bar) 1,53 kg m-3
Dichtheidsverhouding t.o.v. lucht (bij 288,15 K en 1,013 bar) 1,18
Soortelijke warmte (bij 298,15 K en 1,013 bar) 1,00 kJ kg-1 K-1
Thermische geleidbaarheid (bij 288,15 K en 1,013 bar) 0,0139 j s-1 m-1 K-1
Kritische punt
Temperatuur 373,2 (100,1) k (°C)
Druk 89,37 bar
Dichtheid 346,0 kg m-3
Tripelpunt
Temperatuur 187,5 (-85,7) k (°C)
Dampdruk 0,227 bar
Smeltwarmte 69,8 kJ kg-1
Overige kengetallen
Ontstekingstemperatuur 543 (269,9) k (°C)
Explosiegrenzen in lucht 4,3-45,5 vol.-%
Calorische waarde volgens DIN 51850 25336 kJ kg-3

Typische toepassingen:

Geschikte drukregelaar::

WEGA-serie: zie folder: "Gut drauf: Druckminderer für Sondergase". Wij helpen u graag een keuze te maken uit ons uitgebreide assortiment.
vorige