Contact

Chemische industrie

De chemische industrie is een van de grootste industrieën van Nederland. In de chemische industrie komen diverse producten tot stand die in het dagelijks leven gebruikt worden. Bij deze productie kunnen installaties nodig zijn die werken op industriële gassen of koudemiddelen.

Waterstof en olieraffinage

Een gas dat in de chemische industrie regelmatig wordt ingezet, is waterstof. Waterstof is geliefd in veel branches. Zo wordt het in de metaalbewerking gebruikt bij het lassen en snijden en is het goed voor diverse reductieprocessen, in de analysetechniek en bij lekdetectie.

Waterstof kent veel toepassingen in de olie-industrie, waarbij het onder andere wordt gebruikt in combinatie met een katalysator om zwaardere koolwaterstoffen om te zetten in lichtere. Ook wordt het ingezet bij hydrotreating. Hier worden ruwe aardoliefracties gezuiverd onder invloed van waterstofgas. Een groot aantal industriële gassen wordt gewonnen uit deze olieraffinaderij. Hier wordt door middel van destillatie een oplossing gescheiden, waardoor er nieuwe gassen vrijkomen. Enkele voorbeelden hiervan zijn propaan, butaan en pentaan. Deze gassen worden het meest toegepast als brandstof, drijfgas of hittebron bij verwarmingsprocessen.

Chemische toepassingen

De chemische industrie bestaat uiteraard niet alleen uit olieraffinaderijen. Bij verschillende bedrijven worden industriële gassen gebruikt voor verschillende werkprocessen. De installaties die hiervoor worden ingezet, dienen regelmatig gecontroleerd te worden om risicovolle situaties te voorkomen. Om die reden is het inertiseren van chemische installaties belangrijk. Om deze controle uit te voeren, dienen de onderdelen van de installatie, het leidingwerk en de opslag van gas vrij te zijn van licht ontvlambare gassen.

Het inertiseren van chemische installaties wordt gedaan met gassen als argon, stikstof of koolzuur. Hiervoor kunnen, zowel vloeibaar als gasvormig, diverse zuiverheidsgraden gebruikt worden. Deze gassen zijn inert, wat betekent dat ze geen chemische reactie aangaan met andere gassen. Hierdoor zijn ze zeer geschikt voor verschillende toepassingen in de chemische industrie en daarbuiten.